Om Loppan

Loppans Fritidshem:

Fritidshemmet öppnade år 1986 och vi har plats för 40 barn i åldrarna 6-12 år.

Loppan finns i Skönsmogårdens fritidslokal som ligger i Skönsmohuset, på bottenvåning.

Vi har en yta på 400 kvd som är fördelat på olika rum så som en motionshall, ett biorum och massa mera. Vi har tillgång till en stor och fin lekpark precis utanför, finns en fotbollsplan och gräsyta.

Loppan är en ideell förening som drivs utav vårdnadshavare fast med anställd personal. Vilket ger en frihet att påverka barnens fritid och tillsammans med personalen ta beslut hur verksamheten ska fungera.

Loppan är ett föräldrakooperativ så man förväntas engagera sig i sitt barns fritids. Det innebär konkret en insats på ca 3-6 timmar per år.

Dessa 3 saker är obligatorisk.

Föräldraresurs – att man antingen är med i barngruppen en eftermiddag eller på en speciell aktivitet.

Årsmöte – det har vi varje år i september

Städkväll – då är vi på Loppan och städar, grillar och umgås

Vi följer kommunens riktlinjer och maxtaxa. 

Målsättning:

 • Att barnen trivs och känner gemenskap
 • Att barnen känner sig trygga
 • Att barnen utvecklas utifrån sina behov och förutsättningar
 • Att vi alla respekterar varandra och är bra kompisar

 

Verksamheten:

Vi grovplanerar verksamheten terminsvis och sedan vecka för vecka och utifrån läroplanen.

Barnens egna intresse och tycke är väldigt viktiga för oss så mycket utav barnens egna önskemål försöker vi genomföra.

 

Konkret jobbar vi med:

 • Mellanmålssamlingar – varje dag till mellanmål tar vi upp speciella aktiviteter. Speciella önskemål. Det blir som en rutin då alla är samlad varje dag och pratar om vad som sker. Alla får en chans att framföra sin åsikt.

 

Traditioner:

 • Drop-in: bjuder in vårdnadshavare till en eftermiddag med aktiviteter, fika och lek
 • Småstjärnorna: Ett hejdundrande uppträdande
 • Höststädning: Alla familjer hjälps åt att storstäda Loppan samt umgås med varandra
 • Norra Berget/Njurundahallen: Hit kan vi åka på olika lov
 • Jul och Luciafirande
 • Bodaborg/Technicus: dit åker vi varje år, första veckan på sommarlovet
 • Skolavslutningsfika

 

Inskolning:

Inskolning sker efter barn och vårdnadshavares önskemål och behov.

Viktigt att tänka på:

 • Meddela Närvaro/Frånvaro
 • Att ha ombyteskläder
 • Har ni funderingar, tveka inte, prata med oss i personalen
 • Uppsägning är 2 mån

Kommentera