Om Loppan

LOPPANS FRITIDSHEM

Fritidshemmet öppnades 1986 och har plats för 40 st barn i åldrarna 6-12 år.

Loppan är inrymt i fritidsgårdens lokaler i Skönsmohusets bottenvåning.

Loppan är en idéell förening som drivs av föräldrar, vilket ger en frihet att påverka barnens fritid och tillsammans med personalen komma fram till ett bra arbetssätt.

Målsättning

 • ·Att barnen känner trygghet och gemenskap.
 • ·Att barnen utvecklas utifrån sina behov och
  förutsättningar.
 • ·Att barnen lär sig att bli en bra kompis.
 • ·Att barnen lär sig att fungera i grupp och att
  respektera varandra.
 • ·Att barnen trivs och har roligt.

VERKSAMHETEN

Vi grovplanerar verksamheten terminsvis, under pågående termin detaljplaneras verksamheten ca 5 veckor framåt.

KONKRET ARBETAR VI MED:

 •  MELLANMÅLSSAMLINGAR där vi går igenom veckoplaneringar och tar upp barnens egna idéer och önskemål.
 • SKAPANDE VERKSAMHET har vi på Loppan. Vi har ett eget pysselrum där barnen får skapa och vara kreativa.

TRADITIONER

 • Drop-in: bjuder in föräldrar till en eftermiddag med aktiviteter, fika och lek.
 • Småstjärnorna: Ett hejdundrande uppträdande.
 • Höststädning: Alla familjer hjälps åt att storstäda Loppan samt umgås med varandra.
 • Sidsjöbacken/Norra Berget: Åker vi till på sportlovet.
 • Jul och luciafirande.
 • Bodaborg/Technicus: dit åker vi varje år första veckan på sommarlovet.
 • Skolavslutningsfika

INSKOLNING

Inskolningen sker efter barn och föräldrars behov och önskemål.

Några månader efter inskolning har vi samtal med föräldrar och barn  för att följa upp inskolningen, samt att vi erbjuder 1 samtal/läsår med varje barn och föräldrar.

Personalen går till och från skolan med Förskoleklass och årskurs 1.

FÖRÄLDRASAMVERKAN

Loppan bygger delvis på fri föräldrasamverkan och att vi i våra planeringar talar om ifall vi behöver hjälp t ex med skjutsar.

Vid årsmötet utses även en styrelse som består av 6 föräldrar som tillsammans med personalen ansvarar för ekonomin och fastställer avgörande beslut.

VIKTIGT ATT TÄNKA PÅ

 • Ring och meddela om ditt barn är sjuk eller ledig.
 • Det är viktigt med ombyteskläder på Loppan.
 • Undrar ni över något prata med personalen.
 • Uppsägning av fritidsplatsen sker 2 månader innan avsett datum.

Kommentera